Close

Tour Ticket Tour Ticket

[DRAMA TOUR] Summon the Goblin  

 

2017-01-19 ~ 2017-02-06

69,800

Tour Ticket Tour Ticket

SKI + K-DRAMA + Luge World Cup  

2017.02.18-19 

2017-01-13 ~ 2017-02-06

250,000

Tour Ticket Tour Ticket

SKI + K-DRAMA + Luge World Cup  

2017.02.17.-18. 

2017-01-13 ~ 2017-02-06

250,000

Tour Ticket Tour Ticket

Shuttle Bus + SKI + K-DRAMA FESTA  

2017.02.18. 

2017-01-13 ~ 2017-02-06

99,000

Tour Ticket Tour Ticket

EVERLAND  

Korea’s Representative Theme Park 

2016-12-05 ~ 2017-03-31

₩ 41,000 -> 30,000

Tour Ticket Tour Ticket

Seoul Helicopter Tour  

Experience a unique view of Seoul as never seen before. 

2016-10-24 ~ 2017-03-31

₩ 240,000 -> 232,800

Tour Ticket Tour Ticket

Airport Railroad Express (AREX)  

The Fastest Way to Seoul 

2016-10-13 ~ 2018-03-31

₩ 8,000 -> 7,700

Tour Ticket Tour Ticket

INSADONG SPA & SAUNA  

Adhere to Korean traditional style 

2016-07-01 ~ 2017-05-24

₩ 8,000 -> 8,000

Tour Ticket Tour Ticket

MBC WORLD  

Experience the Korean wave at MBC World 

2016-06-09 ~ 2017-06-20

₩ 9,000 -> 8,550

Tour Ticket Tour Ticket

N SEOUL TOWER  

A complex cultural space in Seoul 

2016-05-23 ~ 2017-05-08

₩ 10,000 -> 7,000